Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Komunikat nr 1 w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w roku 2018

pfron naktywny samorzadtorun

Komunikat nr 1 w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w roku 2018

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu jako jednostka organizacyjna odpowiedzialna  za realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd” uprzejmie informuje, że w dniu  31 stycznia 2018 r. Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2018 roku.

Zgodnie z nowymi zasadami realizacji programu w roku bieżącym realizowane będą następujące moduły, obszary i zadania programu:

 

Moduł I

 

    Obszar A Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu;
    Obszar A Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B;
    Obszar B Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania;
    Obszar B Zadanie 2:

dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego

i oprogramowania;

    Obszar C Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym;
    Obszar C Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości;
    Obszar C Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny (co najmniej na III poziomie jakości);
          Obszar D: pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki   dla osoby zależnej;

Moduł II

 

        pomoc w uzyskaniu wykształcenia poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym/ dziennym lub niestacjonarnym/ wieczorowym/ zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

 

Harmonogram realizacji programu w roku 2018

 

Termin Opis
05.03.2018 r. Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach Modułu I
05.03.2018 r. Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków (Moduł II) o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2017/2018 (1-szy cykl 2018)
30.03.2018 r. Termin zakończenia przyjmowania wniosków (Moduł II) o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2017/2018 (1-szy cykl 2018)
31.05.2018 r. Termin zakończenia wypłaty dofinansowania w zakresie wniosków złożonych do dnia 30.03.2018 r.
30.08.2018 r. Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowania w ramach Modułu I
03.09.2018 r. Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków (Moduł II) o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2018/2019 (2-gi cykl 2018)
10.10.2018 r. Termin zakończenia przyjmowania wniosków (Moduł II) o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2018/2019 (2-gi cykl 2018)

 

Przedmiotowe wnioski dostępne są na stronie internetowej MOPR (www.mopr.torun.pl – zakładka PFRON) oraz w siedzibie MOPR przy ul. Konstytucji 3 Maja 40c (Dział Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych MOPR – pok. 10, 16 i 17)

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji programu udzielane są bezpośrednio w siedzibie MOPR (Dział Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych MOPR – pok. 10, 16 i 17) oraz pod numerami telefonów: 56/ 650 85 67 oraz 56/ 650 85 68

W załączeniu pełna treść dokumentu pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2018 roku.

Moduły, obszary wsparcia i zadania w ramach pilotażowego programu PFRON „Aktywny Samorząd” – rok 2018

logo MOPR RGB