Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Rodzina w Centrum

W ramach projektu „Rodzina w Centrum” w miesiącu czerwcu 2018 roku odbędą się spotkania edukacyjne dotyczące rozwoju, wzmacniania i funkcjonowania rodzinnych form pieczy zastępczych oraz placówek opiekuńczo- wychowawczych liczących do 14 dzieci.

W dniu 05.06.2018 roku odbędzie się spotkanie z sędzią Arturem Lipińskim, który omówi zagadnienie cyberprzestępczości i przemocy w rodzinie.

Pozostałe spotkania, prowadzone przez ekspertów, poruszać będą m.in. następujące tematy:

  • praca z dorastającym nastolatkiem (zmiany fizjologiczne, okres buntu, dojrzałość emocjonalna),
  • komunikacja – bez przemocy wg. Rosenberga, bez porażek wg. Gordona,
  • zaburzenia rozwojowe – FAS, RAD, ADHD, AUTYZM, DYSLEKSJA,
  • rola rodzica w procesie wychowania,
  • dylematy rodzin biologicznych związanych z umieszczeniem dziecka w rodzinie zastępczej,
  • techniki relaksacyjne połączone z warsztatami radzenia sobie ze stresem związanym z wychowywaniem dzieci.

Spotkania kierowane są do rodzin zastępczych, osób bezpośrednio pracujących z dziećmi przebywającymi w pieczy i ich rodzinami oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych liczących do 14 dzieci.
 

Serdecznie zapraszamy do zapisów na spotkania.

Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

Terminy spotkań do ustalenia na miejscu.
 

Miejsce przyjmowania zapisów:

MOPR, Dział Strategii i Programów Społecznych

ul. Konopnickiej 13, 87-100 Toruń


Osoby do kontaktu:

Specjalista do spraw wsparcia rodziny i pieczy zastępczej – Daria Rosińska tel.: 500 478 086

Psycholog – Agata Burdzel tel.: 512 073 113