Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

EFS - Rozwój usług społecznych na terenie GMT - biesiada

Cannot find ../files/2016/EFS/Rozwoj_uslug_spolecznych_GMT/biesiada folder inside /usr/local/apache/www/htdocs/new.mopr.torun.pl/images/zdjecia/../files/2016/EFS/Rozwoj_uslug_spolecznych_GMT/biesiada/ folder.
Admiror Gallery: 4.5.0
Server OS:Apache
Client OS:Unknown
PHP:5.6.30-0+deb8u1

W dniu 04-06-2018 odbyła się zorganizowana na zlecenie MOPR w ramach realizacji projektu „Rozwój usług społecznych w Gminie Miasta Toruń” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych, zamknięta impreza na terenie Centrum Targowym PARK dla uczestników projektu. Gośćmi byli również Wiceprezydent MT Andrzej Rakowicz, Dyrektor MOPR Jarosław Bochenek, a także przedstawiciele Partnerów współrealizujących projekt.
 

Uczestnicy imprezy spędzili czas przy grillu i grochówce ze wspólnym śpiewaniem ponadczasowych utworów śpiewanych zazwyczaj przy tego typu okazjach, zorganizowano również m.in. zajęcia animacyjne (wspólne gry i zabawy), medyczny punkt kontrolno-informacyjny, gdzie można sprawdzić swój stan zdrowia i uzyskać informację na ten temat, także punkt, gdzie będzie można zasięgnąć informacji i popróbować sił w fotografii oraz konkursy z nagrodami. O dobry nastrój uczestników zadbali animatorzy.