Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Zadania z zakresu poradnictwa, edukacji i profilaktyki uzależnień

Dział Interwencji Kryzysowej Poradnictwa Edukacji i Profilaktyki Uzależnień realizuje zadania z zakresu poradnictwa, edukacji i profilaktyki uzależnień przejęte po Miejskim Ośrodku Edukacji i Profilaktyki Uzależnień

Zgodnie z Zarządzeniem nr 298 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 25.10.2017 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Toruniu od 1 stycznia 2018 roku.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie –

Dział Interwencji Kryzysowej Poradnictwa Edukacji i Profilaktyki Uzależnień

realizuje

zadania z zakresu poradnictwa, edukacji i profilaktyki uzależnień przejęte po
Miejskim Ośrodku Edukacji i Profilaktyki Uzależnień

Dział Interwencji Kryzysowej Poradnictwa Edukacji i Profilaktyki Uzależnień czynny jest całodobowo we wszystkie dni tygodnia

 

telefony: 56 477 00 91 lub 56 477 00 92

Pomoc udzielana jest mieszkańcom Miasta Torunia.

Osoby mogą zgłaszać się osobiście lub telefonicznie i umawiać się na indywidualne spotkania.

Spotkania odbywają się w siedzibie Działu przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 82-84 ew.
po uzgodnieniu w siedzibach Ośrodka przy ul. Konstytucji 3 Maja 40C, ul. Klonowica 19/2 oraz
w siedzibach Działów Pomocy Środowiskowej: ul. Fałata 34/46 i Rydygiera 30/32.

Realizacja zadań:

 1. Poradnictwo specjalistyczne: prawne, socjalne, psychologiczne, wsparcie w formie sesji terapeutycznych, konsultacji terapeutycznych indywidualnych i rodzinnych, psychoedukacji osób dorosłych i dzieci.
 2. Przeciwdziałanie przemocy i wspieranie rodzin uwikłanych w przemoc poprzez prowadzenie procedury „Niebieskie Karty”.
 3. Realizacja postanowień sądów w sprawie zabezpieczenia kontaktów rodzica biologicznego z dzieckiem. Spotkania odbywają się pod nadzorem psychologa lub pedagoga.
 4. Udzielanie wsparcia w postaci schronienia ze względu m.in. na bezdomność, przemoc w rodzinie.
 5. Interwencje bezpośrednie w środowisku.
 6. Działalność edukacyjno-informacyjna m.in. w szkołach, przedszkolach, szpitalach w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie: prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych z dziećmi z osobami dorosłymi, spotkania z pedagogiem:

Programy profilaktyczne realizowane w ramach „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień.

 

1. „Telefon zaufania” czynny od poniedziałku do piątku, w godz. od 19.00 do 21.00.

Telefon ma służyć osobom szukającym wsparcia i pomocy w trudnych sytuacjach życiowych - z problemami rodzinnymi, zdrowotnymi, przeżywającymi rozterki egzystencjalne, tracącymi wiarę w sens życia oraz doświadczającymi przemocy, a chcącymi zachować anonimowość.

Numer telefonu zaufania: (56) 622-00-00.

 

2. „Konflikty w rodzinie – zagrożenia i szanse ich rozwiązania”

Program skierowany jest do rodzin wymagających mediacji, w których występują różnego rodzaju konflikty i problemy rodzinne - negatywne emocje, problemy wychowawcze.

Spotkania odbywają się w każdy poniedziałek miesiąca od godz. 16:00 do 18:00;

Po wcześniejszym uzgodnieniu z osobami prowadzącymi zajęcia, istnieje możliwość odbywania spotkań w inne dni tygodnia.

3. „Wsparcie osób uzależnionych - Psychoedukacyjne wsparcie i terapia uzależnień od substancji psychoaktywnych i uzależnień behawioralnych”

Program przewiduje spotkania z terapeutą uzależnień, w formie spotkań indywidualnych jak i grupowych. Z pomocy mogą również skorzystać osoby doświadczające skutków uzależnienia najbliższych.

Harmonogram spotkań na II półrocze (od 09.07.2018r.)

 

Poniedziałek 17:30-20:00
Wtorek 17:30-20:00
Środa 17:30-20:00
Czwartek 15:30-20:00
Piątek 17:30-20:00

4. „O mama! O tato ! – psychoedukacja dla początkujących rodziców”.

Program skierowany jest dla rodziców w celu wzmacniania kompetencji opiekuńczo – wychowawczych związanych z pielęgnacją oraz wychowaniem małego dziecka.

Harmonogram

 1. Zajęcia psychoedukacyjne dla kobiet w ciąży:

- Poniedziałek godz. 16.30 – 19.30, najbliższe zajęcia 27.08.2018 r.

 • Zajęcia psychoedukacyjne dla młodych rodziców „Nie dla klapsa”

- Środa godz. 16.30 – 19.30, najbliższe zajęcia 29.08.2018 r.

 • Indywidualne konsultacje po wcześniejszym uzgodnieniu z prowadzącym psychologiem.
 • Spotkania konsultacyjno - szkoleniowe z pielęgniarką/ położną
 • Spotkania indywidualne

– czwartek i piątek od godz.16.00 po wcześniejszym uzgodnieniu z prowadzącym.

5. „Wsparcie specjalistyczne rodzin i osób ze względu na niespójność celów, potrzeb, zachowań
i dążeń”.

Program adresowany jest do osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej między innymi uwikłanych w przemoc, uzależnienia, doświadczających straty bliskiej osoby oraz borykających się z problemami rodzinnymi.

W ramach programu można skorzystać z następujących form wsparcia:

 • grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy – spotkania w co drugą środę w godzinach 17.00 – 19.00
 • porada prawna – prawnik dyżuruje w siedzibie Działu.

W II półroczu w następujących terminach:

10.07.2018 r. - 12.00-16.00

7.08.2018 r. - 14.00-18.00

4.09.2018 r. - 14.00-18.00

2.10.2018 r. - 10.00-14.00

5.11.2018 r. - 14.00-18.00

4.12.2018 r. - 10.00-13.00

Ponadto jest możliwość skorzystania z pomocy prawnej w siedzibie Działu po uprzednim umówieniu (możliwość umówienia całą dobę przez 7 dni w tygodniu)oraz we wtorki w godz. 8.30 – 15.00 w siedzibie MOPR przy ul. Konstytucji 3 Maja 40C.

 • - konsultacja psychologiczna – spotkania umawiane indywidualnie z klientem w zależności od potrzeb
 • - spotkanie terapeutyczne - spotkania umawiane indywidualnie z klientem w zależności od potrzeb
 • -konsultacja psychiatryczna - spotkania umawiane indywidualnie z klientem w zależności od potrzeb
 • - porady pedagoga dotyczącej kwestii opiekuńczo wychowawczych - spotkania umawiane indywidualnie z klientem w zależności od potrzeb

W II półroczu realizowany będzie program rekomendowany przez PARPA „Środowiskowa profilaktyka uzależnień. Program profilaktyki środowiskowej selektywnej” oraz „Programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie”.