Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Projekt socjalny: Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych

Przy współpracy pracowników socjalnych Zespołu Usług Społecznych nr III i pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji odbywają się spotkania z doradcą zawodowym dla osób niepełnosprawnych z rejonu Fałata i Fredry.

Spotkania mają charakter cyklicznych, indywidualnych spotkań. Celem poradnictwa jest pomoc w wyborze najlepszego zawodu, rozwinięcie umiejętności indywidualnych i usystematyzowanie wiedzy związanej z dotychczasowych doświadczeń.
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniach z doradcą zawodowym jest ważne orzeczenie o niepełnosprawności.

26.10.2016zdoradca

 

spotkaniezdoradca