Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Praca socjalna w środowisku zamieszkania i w szkole. W poszukiwaniu nowych sposobów rozwiązywania problemów społecznych.

Cannot find 2016_konferencja_praca_socjalna folder inside /usr/local/apache/www/htdocs/new.mopr.torun.pl/images/zdjecia/2016_konferencja_praca_socjalna/ folder.
Admiror Gallery: 4.5.0
Server OS:Apache
Client OS:Unknown
PHP:5.6.30-0+deb8u1

W dniu 2 grudnia 2016 r. w hotelu Filmar odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pt. Praca socjalna w środowisku zamieszkania i w szkole. W poszukiwaniu nowych sposobów rozwiązywania problemów społecznych, organizatorami konferencji byli Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika i Fundacja Gospodarcza Pro Europa.

 

W konferencji udział wzięli przedstawiciele Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu, Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn w Toruniu, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku.

 

Gości przywitał Zastępca Prezydenta Miasta Torunia Pan Andrzej Rakowicz.

 

Tematem przewodnim była praca socjalna. Praca socjalna w kontakcie ze szkołą, w środowisku zamieszkania, praca socjalna z nieletnimi matkami, z tzw. dziećmi ulicy. Omawiano zarówno dotychczasowy stan rzeczy i doświadczenia z niego wynikające, jak również perspektywy rozwoju inspirowane wybranymi dobrymi praktykami innych krajów europejskich. Omawiano także nowe paradygmaty w obszarze wsparcia rodziny w środowisku lokalnym.