Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Komunikat nr 1 w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w roku 2017

pfron naktywny samorzadtorun

Komunikat nr 1 w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w roku 2017

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu jako jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd” uprzejmie informuje, że w dniu 24 stycznia 2017r. Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2017 roku.

 Zgodnie z nowymi zasadami realizacji programu w roku bieżącym realizowane będą następujące moduły, obszary i zadania programu:

  1.  Moduł I

► Obszar A Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu;
► Obszar A Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B;
► Obszar B Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania;
► Obszar B Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania;
► Obszar C Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
► Obszar C Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
► Obszar C Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny (co najmniej na III poziomie jakości),
► Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej;

  1. Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub szkole wyższej (studnia pierwszego stopni, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym/ dziennym lub niestacjonarnym/ wieczorowy/ zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

 

Harmonogram realizacji programu w roku 2017

 

 

Termin Opis

01.03.2017r.

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie  w ramach Modułu I

07.03.2017r.

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków (Moduł II)   o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2016/2017 (1 -y cykl 2017)

30.03.2017r.

Termin zakończenia przyjmowania wniosków (Moduł II)    o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2016/2017 (1 -y cykl 2017)

31.05.2017r.

Termin zakończenia przyjmowania wniosków (Moduł II)  o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2016/2017 (1 -y cykl 2017)

30.08.2017r.

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowania  w ramach Modułu I

01.09.2017r.

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków (Moduł II)  o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2017/2018 (2 -gi cykl 2017)

10.10.2017r.

Termin zakończenia przyjmowania wniosków (Moduł II)  o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2017/2018 (2 -gi cykl 2017)

Przedmiotowe wnioski dostępne są na stronie internetowej MOPR (www.mopr.torun.pl – zakładka PFRON) oraz w siedzibie MOPR przy ul. Konstytucji 3 Maja 40 c (Dział Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych MOPR – pok. 10,16 i 17)

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji programu udzielane są bezpośrednio w siedzibie MIOPR (Dział Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych MOPR – pok. 10,16 i 17) oraz pod numerami telefonów: 56/ 650 85 67 oraz 56/ 650 85 68

W załączeniu pełna treść dokumentu pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2017 roku.