Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Archiwum

KOMUNIKAT

Komunikat w sprawie przedłużenia terminu na składanie wniosków o udzielenie pomocy w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne


Rada Ministrów w dniu  29 maja 2012 r. zmieniła rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Na podstawie zmienionego rozporządzenia wydłużono termin ubiegania się o pomoc. Pierwotnie termin składania wniosków upływał 31 maja 2012r. Wniosek o dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie na miesiące kwiecień –czerwiec 2012r. będzie można złożyć do 30 czerwca 2012r.

Osoby, którym świadczenie pielęgnacyjne za miesiące kwiecień, maj lub czerwiec 2012r. będzie przyznane po 30 czerwca 2012 r., wniosek o przyznanie pomocy powinny złożyć w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna.

Wnioski złożone po upływie ww. terminów zostaną pozostawione bez rozpoznania.

 
Rozporządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia tj. z dniem 8 czerwca 
2012 r. (Dz. U. z 8 czerwca 2012r, poz. 641)

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka

Pomocy Rodzinie w Toruniu