Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Archiwum

KOMUNIKAT

Informacja dotycząca przyznawania i wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego

 

Szanowni Mieszkańcy Torunia!

Od dnia 1 października 2012 r. – zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r., Nr 1, poz. 7 ze zm.) - rozpocznie się nowy okres świadczeniowy 2012/2013 przyznawania i wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Formularze wniosków oraz informacje o niezbędnych dokumentach, koniecznych  przy ubieganiu się o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, są dostępne w siedzibach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu przy ul.Batorego 38/40  w godz. od 07:30 do 17:00 (Dział Świadczeń Alimentacyjnych, parter, box nr 3 i 4) i ul. Konstytucji 3 Maja 40c w godz. od 07:30 do 15:00  (parter, pokój nr 16) oraz w Punktach Informacyjnych Urzędu Miasta Torunia, mieszczących się przy ulicach:

 

·        Poznańska 52 (Dom Muz), tel. (56) 658-86-70 (do 72);

·        Dziewulskiego 38 (pętla autobusów 26), tel. (56) 622 83 59;

·        Wały Gen. Sikorskiego 8 (siedziba główna UMT), tel. (56) 611-87-77, 611-87-56;

·        Grudziądzka 124/126 (dawny „Spomasz”), tel. (56) 611-85-80.

 

W przypadku dokumentów składanych w formie kopii konieczne jest okazanie oryginału dokumentu.

Wypełnione, kompletne wnioski wraz z niezbędnymi załącznikami można składać od 1 sierpnia 2012 r. w Punktach Informacyjnych Urzędu Miasta Torunia, a także w siedzibach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu (ul. Batorego 38/40 w godz. od 7:30 do 16:30, ul. Konstytucji 3 Maja 40c w godz. od 7 :30 do 15:00).

 Zgodnie z art. 20 ust. 4 i 5 wyżej cytowanej ustawy:

  • w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na  nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz  z dokumentami do dnia 31 sierpnia, świadczenia    z funduszu alimentacyjnego przysługujące za miesiąc październik wypłaca się  do dnia 31 października;
  • w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz  z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługujące za miesiąc październik wypłaca się do dnia 30 listopada.

  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu nie świadczy usług w zakresie wykonywania kserokopii wymaganych dokumentów.


Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

w Toruniu