Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
Otwarty nabór na partnera w celu zawiązania partnerstwa, którego liderem będzie Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu, dla wspólnej realizacji projektu pn. „W rodzinie siła!”, w ramach Działania 9.3 Rozwój usług zklo 261
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegający na utworzeniu i prowadzeniu klubu samopomocy na Rubinkowie, w związku z realizacją projektu „Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń”, w ramach Działania 9.1 Włącze zklo 57
otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegający na utworzeniu i prowadzeniu klubu samopomocy na Bydgoskim Przedmieściu, w związku z realizacją projektu „Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń”, w ramach Działa zklo 62
otwarty konkurs ofert na utworzenie i prowadzenie klubu samopomocy dla 10 osób niesam., w tym starszych i niepełnospr., zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz 10 osób z ich otoczenia w zw z projektem „Rozwój usług społecznych w GMT” j.wazny 270
otwarty konkurs ofert na prowadzenie i zapewnienie miejsc całodobowych okresowego pobytu w ośrodku wsparcia o zasięgu gminnym dla 15 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym opuszczających zakłady karne j.wazny 261
otwarty nabór na partnera w celu wspólnej realizacji projektu pn. „Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w GMT”, w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 w okresie jego przygotowania, realizacji i trwania j.wazny 228
otwarty nabór na partnera w celu wspólnej realizacji projektu pn. „Rozwój usług opiekuńczych w GMT” w ramach ZIT w okresie jego przygotowania, realizacji i trwania j.wazny 213
otwarty konkurs ofert na prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej do 14 miejsc dla dzieci powyżej 10 roku życia na terenie Gminy Masta Toruń j.wazny 249
otwarty konkurs ofert na realizację Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Torunia – prowadzenie osiedlowego domu kultury na Bielawach i Bydgoskim Przedmieściu oraz osiedlowego ośrodka integracji w Czerniewicach j.wazny 183
otwarty konkurs ofert na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi j.wazny 236