Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
OA.2611.4.2018 - Ogłoszenie na usługi społeczne - usługa polegająca na wykonywaniu czynności przez lekarza psychiatrę zklo 9
OA.2611.3.2018 - Ogłoszenie na usługi społeczne - usługa polegająca na wykonywaniu czynności przez psychologa i pedagoga. zklo 17
OA.2611.2.2018 Ogłoszenie na usługi społeczne - świadczeniu usług psychologicznych zklo 24
OA.2611.1.2018 Organizacja na terenie kraju - w roku 2018 - wypoczynku letniego dla 200 dzieci z rodzin korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu. pbayer 35
SP.US.2611.3.2018 organizacja 21 spotkań edukacyjnych, dotyczących rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych w ramach projektu „Rodzina w Centrum” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego j.wazny 73
SP.US.2611.2.2018 realizacja warsztatów dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i otoczenia tych osób w ramach projektu „Aktywne włączenie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń”, współfinansowanego ze środków EFS j.wazny 82
SP.2611.12.2018 Dostawa, instalacja i konfiguracja fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu w związku z realizacją projektów unijnych j.wazny 101
SP.2611.11.2018 Dostawa, instalacja i konfiguracja fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu w związku z realizacją projektów unijnych j.wazny 78
SP.2611.10.2018 Dostawa, instalacja i konfiguracja fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu w związku z realizacją projektów unijnych j.wazny 89
SP.US.2611.1.2018 realizacja szkoleń / kursów zawodowych dla uczestników projektu „Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze na terenie Gminy Miasta Toruń” j.wazny 89