Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze na terenie Gminy Miasta Toruń - projekt EFS; vouchery żłobkowe; dofinansowanie niani

logo RPO glowne

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy dla Miasta Torunia zapraszają do udziału w projekcie.
 

Tytuł projektu:
„Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze”
 

Termin realizacji:
styczeń 2017 r. – czerwiec 2018 r.
 

Cel projektu:
Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej osób pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3 przez okres 12 miesięcy
 

Opis projektu:
Projekt skierowany jest do beneficjentów w wieku aktywności zawodowej wyłączonych z rynku pracy w związku ze sprawowaniem opieki nad dziećmi do lat 3 lub powracające na rynek po urlopach macierzyńskich, rodzicielskich lub wychowawczych.

Projekt obejmie 80 osób z Gminy Miasta Torunia, w tym:

  • 56 osób pozostających bez pracy ze względu na sprawowanie opieki nad dziećmi do lat 3
  • 24 osoby pracujące i powracające na rynek pracy po urlopie macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym.

Tematyka projektu:

  • Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze
  • Godzenie życia zawodowego i rodzinnego
  • Aktywizacja zawodowa osób powracających na rynek pracy

Projekt zakłada finansowanie opieki nad dziećmi do lat 3 (vouchery), obejmujące:

  1. pokrycie kosztów usług bieżącej opieki nad dzieckiem w żłobku, klubie dziecięcym, wynagrodzenia dziennego opiekuna (aktualna lista ze strony Urzędu Miasta Torunia)
  2. pokrycie kosztów wynagrodzenia oraz kosztów składek na ubezpieczenie społeczne niani sprawującej opiekę nad dzieckiem zgodnie z umową o świadczenie usług oraz działania aktywizacyjne i szkoleniowe wspomagające proces powrotu na rynek pracy

Działania aktywizacyjne obejmują: indywidualne doradztwo zawodowe (Indywidualny Plan Działania IPD), pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, poradnictwo psychologiczne, szkolenia.
 

Realizator:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu
Powiatowy Urząd Pracy w Toruniu
 

Szczegółowych informacji udzielają oraz zapisy prowadzą:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu
ul. Konopnickiej 13 (parter),
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00
Agnieszka Szczypińska (a.szczypinska(at)mopr.torun.pl)
tel. 518 447 487


Formularze rekrutacyjne oraz Regulamin uczestnictwa do pobrania tutaj:
1. Formularz zgłoszeniowy
2. Oświadczenie uczestnika projektu
3. Regulamin uczestnictwa

Informacji udziela również:
Powiatowy Urząd Pracy w Toruniu
ul. Mazowiecka 49A tel. (56) 658 02 02
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00
 

Program Operacyjny:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Priorytet VIII „Aktywni na rynku pracy”
Działanie 8.4 „Godzenie życia zawodowego i rodzinnego”
Poddziałanie 8.4.1 „Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze”
 

Data podpisania umowy o dofinansowanie:
13 kwietnia 2017r.
Nr UM_SE.433.1.010.2017
 

Dane finansowe:
Całkowity koszt realizacji projektu: 993 923,90 zł
Kwota dofinansowania: 944 223,90 zł
Źródła finansowania: Europejski Fundusz Społeczny i Gmina Miasta Toruń
 


 

Listy rankingowe z posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej

I II Listy rankingowe korekta 09.2017

III lista rankingowa os. zatrudnione korekta 09.2017

IV lista rankingowa os. bezrobotne korekta 09.2017

V lista rankingowa os. zatrudnione 09.2017

VI lista rankingowa os. bezrobotne 09.2017