Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Odznaka Honorowa SM Kopernik

     W dniu 4 czerwca Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Pani Kazimiera Janiszewska otrzymała Odznakę Honorową Spółdzielni Mieszkaniowej Kopernik w Toruniu.

     Istniejąca od 111 lat SM Kopernik nadaje swoją Odznakę Honorową instytucjom, które wykonują zadania związane z przedmiotem działalności Spółdzielni i są dla niej ważnym partnerem w ich realizacji; osoby, które otrzymują Odznakę Honorową, muszą wyróżniać się nieskazitelną postawą etyczną i społeczną.

Oferta psychologa i terapeuty dla rodzin i dzieci

Oferta psychologa i terapeuty dla rodzin i dzieci

Zespół specjalistów, w Dziale Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu, w skład który wchodzi 4 psychologów i terapeuta systemowy pracują z rodzinami biologicznymi, zastępczymi i dziećmi objętymi pieczą zastępczą poprzez:

Czytaj więcej...

Nabór na Beneficjentów Ostatecznych do projektu p.n. „ Internet - świ@t w twoim domu”

Prezydent Miasta Torunia ogłasza nabór na Beneficjentów Ostatecznych do projektu p.n. „ Internet - świ@t w twoim domu”.

Głównym celem projektu jest zapewnienie nieodpłatnego dostępu do Internetu dla 200 gospodarstw domowych na terenie miasta Torunia, zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności.

Czytaj więcej...

Komunikat dotyczący pilotażowego programu "Aktywny samorząd"

W dniu 05 kwietnia 2013 roku w Toruniu pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie a Gminą Miasta Toruń została podpisana umowa w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”. W imieniu Realizatora tj. Gminy Miasta Toruń realizacją programu zajmie się Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu.

Program skierowany jest do osób niepełnosprawnych, a jego głównym celem jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

                                                                                                          czytaj dalej

Moduły, obszary wsparcia i zadania w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” – rok 2013

Święto Kobiet w MOPR

Dnia 08.03.2013r. o godz. 17:00 MOPR w Toruniu miał przyjemność w kameralnym gronie świętować "Święto Kobiet".

Czytaj więcej...