Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Komunikat

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu informuje,

że z uwagi na udział pracowników Działu Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych MOPR w dwudniowym szkoleniu,

w dniach 10 i 11 września 2018 roku interesanci Działu przyjmowani będą

w trakcie pełnionego dyżuru

(siedziba MOPR ul. Konstytucji 3 Maja 40c, pokój 17,
poniedziałek w godz. 7.30 – 15.30,
wtorek godz. 7.30 – 16.00).

ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPARWNEJ – RUSZA IV NABÓR UCZESTNIKÓW PROJEKTU

Z dniem 12 września 2018r. uruchomiona zostaje IV runda rekrutacji uczestników projektu „Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń” w zakresie zadania: Usługi asystenckie (Asystent Osoby Niepełnosprawnej), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Preferowane będą osoby z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności. Udział w projekcie jest bezpłatny. Zapraszamy do złożenia niezbędnych dokumentów …

Czytaj więcej...

Komunikat

Pracownicy z siedziby MOPR przy ul. Czarlińskiego 16 z rejonu Wrzosy będą przyjmować interesantów przy ul. Konstytucji 3 Maja 40c, natomiast pracownicy z rejonów Dekerta i Bażyńskich przy ul. Mickiewicza 30 do odwołania.

Warsztaty dla rodziców

Celem warsztatów jest wspieranie rodziców i opiekunów w wychowaniu dzieci, lepsze rozumienie komunikatów wysyłanych przez dzieci, budowanie prawidłowych relacji opartych na wzajemnym szacunku, doskonalenie umiejętności porozumiewania się, wzmacnianie pozytywnych postaw wychowawczych oraz wymiana doświadczeń.

Szczegóły

Klub Seniora

Klub seniora ''Zielona dolina'' działa prężnie. Nasi seniorzy z ochotą podejmują nowe zadania. W ciągu ostatnich kilku spotkań Panie seniorki robiły kartki okolicznościowe, które przedstawiamy na załączonych zdjęciach.

Czytaj więcej...