Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Barwy życia od juniora do seniora, czyli integracja międzypokoleniowa

Projekt "Barwy życia od juniora do seniora, czyli integracja międzypokoleniowa" to kolejne działania skierowane przez pracowników socjalnych MOPR do Torunian. Szczególną uwagę poświęcono w tym projekcie dzieciom z ulicy Olsztyńskiej oraz pensjonariuszom Dziennego Domu Pomocy Społecznej mieszczącego się przy ul. Rydygiera.

Celem projektu jest wzmacnianie międzypokoleniowych więzi poprzez wspólne spędzanie czasu seniorów i dzieci. W ramach tak zorganizowanych wspólnych zajęć prowadzone są min.: warsztaty manualno-plastyczne (malowanie pisanek, wspólne uczenie się sztuki decoupage), jak również zajęcia wokalno-recytatorskie w tym, występ dzieci z przedstawieniem "Powitanie wiosny", zajęcia taneczne. W klubie animatorów osiedlowych przy ul. Olsztyńskiej odbył się konkurs plastyczny pt. "Mój dziadek i babcia" połączony z wystawą oraz zajęcia taneczne z instruktorem tańca nowoczesnego i ludowego.

W ramach wspólnych działań odbył się też pokaz filmu "Karol, który został świętym" dla dzieci i seniorów w DDPS. Kolejnym wspólnym działaniem była pogadanka na temat rodziny i znaczenia więzi międzypokoleniowych jak również roli dziadków w rodzinie oraz pogadanka na temat wolontariatu dla osób starszych wygłoszona przez pedagoga.

Projekt jest realizowany od stycznia do maja 2014r.  

Projekt "Super Tata"

PROJEKT SUPER TATA

CHCESZ ZOSTAĆ SUPER TATĄ,

ZROBIĆ COŚ DLA SIEBIE I SWOICH DZIECI

ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W NASZYM PROJEKCIE

W miesiącu kwietniu na osiedlu zaczęły pojawiać się kolorowe plakaty informujące o kolejnych działaniach naszego Ośrodka Aktywności Lokalnej, w ramach projektu Rewitalizacja Społeczna na Bydgoskim Przedmieściu organizujemy wiele szkoleń, m.in. SUPER TATA, kierujemy ten projekt do samotnych ojców, a także do tatusiów, którzy chcą spędzać czas ze swoimi pociechami w inny sposób niż dotychczas.

Przygotowaliśmy ciekawą ofertę dla zainteresowanych, w której są szkolenia z psychologiem, prawnikiem i innymi specjalistami, a także warsztaty umiejętności rodzicielskich, miła atmosfera, przekąski, rozgrywki sportowe, czas spędzony z dziećmi podczas wyjścia na kręgle, które sponsorujemy, a także wiele innych atrakcji.

W ramach projektu SUPER TATA, organizujemy także pikniki tematyczne właśnie z udziałem ojców, najbliższy 26.04.2014 r., który odbędzie się przy placu zabaw w Parku Bydgoskim , na który serdecznie zapraszamy już wszystkich chętnych, chcących spędzić czas ze swymi dziećmi i przeżyć niezapomniane chwile.

Więcej informacji na temat wzięcia udziału w projekcie SUPER TATA, można zasięgnąć w naszym Ośrodku Aktywności Lokalnej, mieszczącego się przy ulicy Bydgoskiej 74 lub pod numerem telefonu 517 519 537.

ZAPRASZAMY!!!  

Piknik na Bydgoskim

Wraz z początkiem wiosny zorganizowaliśmy I WIOSENNY PIKNIK, który odbył się dnia 05.04.2014 r., w sobotę w amfiteatrze w Parku Bydgoskim. Cała zabawa zaczęła się o godzinie 11.00 i trwała do godziny 15.00. Poniżej fotorelacja z pikniku.

FOTOREPORTAŻ Z PIKNIKU

Podczas pikniku było mnóstwo rozrywki , konkursów i innych atrakcji, m.in. konkurs plastyczny, pt. ,, Wiosna na moim osiedlu”, gdzie dzieci wykazały się ogromnymi zdolnościami plastycznymi.  

Informacja o możliwości składania ofert na wykonanie usługi

Informuję, o możliwości składania ofert na usługę polegająca na wykonywaniu czynności związanych z pełnieniem funkcji specjalisty ds. monitoringu i sprawozdawczości w związku z realizacją Programu Rewitalizacja Społeczna, pt. „Rewitalizacja Społeczna na Bydgoskim Przedmieściu”, projekt realizowany w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy społecznej Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach umowy cywilno-prawnej - umowy o świadczenie usług w wymiarze 20 godzin/ miesięcznie.

KOMUNIKAT DLA OSÓB POBIERAJACYCH ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE

Osobom otrzymującym świadczenie pielęgnacyjne, którym na miesiące styczeń, luty, marzec 2014 r. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie przyznał pomoc w wysokości 200 zł miesięcznie, pomoc ta zostanie z urzędu przedłużona na kolejne miesiące, to jest od kwietnia do grudnia 2014 r.

 

„Z urzędu” oznacza, że osoby otrzymujące w/w pomoc nie muszą podejmować żadnych działań - składać wniosku, dokumentów, itp. - by mieć przedłużony okres otrzymywania świadczenia. Odbędzie się to w drodze zmiany dotychczasowej decyzji przyznającej pomoc z rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego lub w drodze kolejnej decyzji. Warunkiem jest posiadanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego za ten, wyżej wymieniony, przyszły okres (kwiecień - grudzień br.).

 

W Dzienniku Ustaw z 14 marca 2014 r., poz. 320, zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z 12 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego. Rozporządzenie wchodzi w życie 17 marca 2014r.

Zmiana polega na przedłużeniu okresu, na który przyznawana jest pomoc finansowa w wysokości 200 zł miesięcznie