Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

"Z kulturą za pan brat"

W ramach współpracy pracowników socjalnych Zespołu Usług Społecznych nr III wraz z pracownikami Centrum Sztuki Współczesnej

Czytaj więcej...

Projekt socjalny pt. „Aktywność osób samotnych”

Pracownicy socjalni rejonu Świętopełka Zespołu Usług Społecznych nr 1 we współpracy z Centrum Sztuki Współczesnej

Czytaj więcej...

Projekt „Dzieciństwo bez barier"

Ruszyła rekrutacja rodziców z niepełnosprawnością do projektu Dzieciństwo bez barier.

Czytaj więcej...

K O M U N I K A T w sprawie realizacji Modułu II pilotażowego programu PFRON „Aktywny Samorząd”

Dział Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu przypomina osobom niepełnosprawnym, że w dniach od 5 września do 10 października 2016 r. w tut. Ośrodku będą przyjmowane wnioski ramach Modułu II pilotażowego programu PFRON pn. „Aktywny samorząd".

Czytaj więcej...

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2017

Realizując program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – wzorem lat ubiegłych – planuje przeprowadzenie spotkań informacyjnych dotyczących konkursu FIO 2017.

W związku z tym Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki wspólnie z MRPiPS zaprasza przedstawicieli wszystkich organizacji pozarządowych

Czytaj więcej...