Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Teraz My! - projekt EFS

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu rozpoczyna realizację projektu „Teraz MY!”. Projekt skierowany jest do osób zamieszkujących województwo kujawsko-pomorskie i zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Celem projektu jest wzmocnienie zdolności podjęcia pracy przez 20 osób bezrobotnych, w tym 10 osób orzeczeniem o niepełnosprawności z powodu zaburzeń psychicznych, które przejdą indywidualnie zaplanowaną ścieżkę reintegracji, objęte zostaną usługami aktywnej integracji, nabędą nowe kompetencje społeczne i kwalifikacje zawodowe, a w konsekwencji co najmniej 5 osób podejmie zatrudnienie.

 

Więcej o projekcie Teraz My! można znaleźć tu

 

Chętnych zapraszamy.
 

 

PODWÓRKO – POKAŻMY IM ŚWIAT

W miesiącu lipcu i sierpniu 2017 r. w ramach projektu socjalnego „Podwórko – pokażmy im świat” pracownicy socjalni Zespołu Usług Społecznych nr 1 zorganizowali wakacyjne animacje dla dzieci z rejonu Polnej. Spotkania były realizowane na placach zabaw przy ulicy Rolniczej w Toruniu. Powyższe zajęcia miały na celu propagowanie aktywnego spędzania wolnego czasu przez dzieci w czasie wakacji letnich, integrację dzieci ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym z pozostałym środowiskiem lokalnym i jednocześnie profilaktykę uzależnień. Działania były realizowane poprzez zorganizowanie różnego rodzaju gier i zabaw sportowych dla dzieci, np. siatkówka, piłka nożna, ringo, berek, „baba jaga patrzy”, skakanki, twister itp. Przeprowadzono wiele rozmów z dziećmi i ich rodzicami na temat uzależnień.
Poprzez powyższe spotkania zapewniono dzieciom bezpieczny i aktywny wypoczynek oraz integrację środowiska lokalnego.

Maria na stronę

Tak było - „Ciekawie w mieście”

W okresie od czerwca do lipca 2017 r. w ramach pracy socjalnej w rejonie Świętopełka oraz Starówka realizowany był projekt socjalny„ Ciekawie w mieście”. Działania projektowe zostały skierowane do 15 dzieci oraz ich rodziców. ciekawie w mieścieCelem działań projektowych było zaproponowanie dla rodziców i dzieci ciekawych form spędzania czasu wolnego w miejscu zamieszkania oraz indywidualne rozmowy z rodzicami na temat konieczności poświęcania czasu dzieciom szczególnie w okresie wakacji.
W ramach projektu przeprowadzone zostały następujące działania:

  • indywidualne spotkania i rozmowy z rodzicami na temat spędzania czasu wolnego w tym rozdanie informacji na temat atrakcji dla dzieci w okresie wakacyjnym /spotkania w miesiącu czerwcu 2017 r./
  • wyjście do Ogrodu Zoo botanicznego w Toruniu
  • wizyta w Manufakturze Cukierków w Toruniu
  • wspólne wyjście do Centrum Sztuki Współczesnej na seans filmowy
  • dodatkowo dzieci wzięły także udział w rejsie po Wiśle

 

WAKACYJNE ANIMACJE

anim 1Pracownicy socjalni z Zespołu anim 2Usług Społecznych nr 1 w miesiącach lipcu i sierpniu 2017 r. w każdą środę prowadzili zajęcia dla dzieci. Spotkania były realizowane na placu zabaw przy ul. Świętopełka. Celem zajęć było aktywne, przyjemne i bezpieczne spędzenie wolnego czasu w okresie wakacji razem z rodzicami. Dzieci uczestniczyły w konkursach, zajęciach sportowych, swobodnych zabawach, grach podwórkowych; wykonywały kolorowanki. Uczestnicy mogli liczyć na słodki poczęstunek, napoje i drobne upominki. Dzieci chętnie uczestniczyły we wszystkich zajęciach.

Zajęcia w Klubie Samopomocy

W ramach projektu EFS: Rozwój usług społecznych w Gminie Miasta Toruń - funkcjonują w Toruniu kluby samopomocy dla osób niesamodzielnych, w tym starszych i niepełnosprawnych na Bydgoskim Przedmieściu, Podgórzu, Starówce i Wrzosach.

Więcej informacji o projekcie można uzyskać w tym miejscu.

 

Zapraszamy wszystkich zaintertesowanych.

 

A w tym miejscu można zobaczyć, jak spędzają czas uczestnicy Klubu Samopomocy na Podgórzu