Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Rozwój Usług Społecznych - projekt EFS: Relacja z klubu na Bydgoskim Przedmieściu

W zeszłym tygodniu podczas zajęć z terapeutą większość uczestników kontynuowała tworzenie biżuterii z koralików i paracordu. Wykonywane były bransoletki, breloczki, naszyjniki i kolczyki. Mniej sprawne manualnie osoby kolorowały kolorowanki relaksacyjne o różnej tematyce. Osoby robiące na drutach poznały nowy ścieg. Dodatkowo odbył się trening pamięci i koncentracji.
Na zajęciach z animatorem tworzona była gazetka o tematyce jesienniej. Zajęcia relaksacyjne połączone były z wyjściem na spacer.
Oprócz zajęć z animatorem i terapeutą, odbyło się spotkanie informacyjne pt. „Techniki prawidłowego parzenia herbaty z warsztatami baristycznymi”. Uczestnicy Klubu podczas spotkania mieli okazję poznać historię herbaty i kawy, gdzie rośnie, jakie są techniki parzenia, a także jakich dodatków do kawy czy herbaty można używać.

 

Więcej informacji o projekcie można uzyskać w tym miejscu.

 

Zapraszamy wszystkich zaintertesowanych.

Rozwój Usług Społecznych - projekt EFS: Relacja z klubu na Podgórzu

W zeszłym tygodniu w ramach zajęć terapeutycznych pn. ,,Mozaika artystyczna - świat wyczarowany z kolorowych szkiełek” każdy z uczestników zaprojektował i wykonał własną mozaikę z gotowych, szklanych elementów - lusterka. Zajęcia pozwoliły uczestnikom zdobyć nowe umiejętności, pobudziły wyobraźnię, wyrabiały cierpliwość i usprawniały motorykę małą.

 

 
Więcej informacji o projekcie można uzyskać w tym miejscu.

 

Zapraszamy wszystkich zaintertesowanych.

Rozwój Usług Społecznych - projekt EFS: Relacja z klubu na Starówce

W zeszłym tygodniu w klubie samopomocy na Starówce odbyły się warsztaty plastyczne, w ramach których seniorzy zdobili metodą decoupage różne przedmioty codziennego użytku takie jak filiżanki, słoiczki, wazoniki oraz deseczki kuchenne.
Ponadto 26 września odbyły się zajęcia animacyjne: Włączanie się podopiecznych w kulturalne, artystyczne życie społeczności miasta Torunia w ramach których seniorzy odwiedzili toruńską jaskinię solną oraz Planetarium.

 

Więcej informacji o projekcie można uzyskać w tym miejscu.

 

Zapraszamy wszystkich zaintertesowanych.

Teraz My! - projekt EFS

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu rozpoczyna realizację projektu „Teraz MY!”. Projekt skierowany jest do osób zamieszkujących województwo kujawsko-pomorskie i zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Celem projektu jest wzmocnienie zdolności podjęcia pracy przez 20 osób bezrobotnych, w tym 10 osób orzeczeniem o niepełnosprawności z powodu zaburzeń psychicznych, które przejdą indywidualnie zaplanowaną ścieżkę reintegracji, objęte zostaną usługami aktywnej integracji, nabędą nowe kompetencje społeczne i kwalifikacje zawodowe, a w konsekwencji co najmniej 5 osób podejmie zatrudnienie.

 

Więcej o projekcie Teraz My! można znaleźć tu

 

Chętnych zapraszamy.
 

 

PODWÓRKO – POKAŻMY IM ŚWIAT

W miesiącu lipcu i sierpniu 2017 r. w ramach projektu socjalnego „Podwórko – pokażmy im świat” pracownicy socjalni Zespołu Usług Społecznych nr 1 zorganizowali wakacyjne animacje dla dzieci z rejonu Polnej. Spotkania były realizowane na placach zabaw przy ulicy Rolniczej w Toruniu. Powyższe zajęcia miały na celu propagowanie aktywnego spędzania wolnego czasu przez dzieci w czasie wakacji letnich, integrację dzieci ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym z pozostałym środowiskiem lokalnym i jednocześnie profilaktykę uzależnień. Działania były realizowane poprzez zorganizowanie różnego rodzaju gier i zabaw sportowych dla dzieci, np. siatkówka, piłka nożna, ringo, berek, „baba jaga patrzy”, skakanki, twister itp. Przeprowadzono wiele rozmów z dziećmi i ich rodzicami na temat uzależnień.
Poprzez powyższe spotkania zapewniono dzieciom bezpieczny i aktywny wypoczynek oraz integrację środowiska lokalnego.

Maria na stronę